Expertise Marketing Trade – EMT

 

EMT është një qender ku ekspertë profesionistë ofrojne, shkembejne dhe prodhojnë sinergji me anë të nderthurjes se njohurive dhe eksperiencave të tyre te spikatura. Ata ndërtojnë Ekselencen për Klientët me Klientët.

EMT nepermjet partnereve te saj nderkombetare ofron produkte dhe konsulence teknike ne ndihme te industrise ushqimore. kimike, farmaceutike etj.  Partneret dhe produktet qe EMT ofron japin garanci dhe siguri per nje bashkepunim afatgjate.